Popiežiui kantrybė baigėsi - keičia maldas

Kai visi kalba apie kažkokias pandemijas pizdemijas, Popiežius panoro televizijos taikiklius vėl palenkti katalikybės pusėn

Popiežiui kantrybė baigėsi - keičia maldas

Krikščionybei slenkant iš populiarimo vienetuko, aukščiausieji dvasininkai ieško būdų susigražinti dėmesį ir kiek įmanoma daugiau kapeikų iš praplautasmegenių tikinčiųjų.

Vieni siūlė imti tikėjimo mokęstį iš kątik pakrikštytų kūdikių, mat "jei gali sau leisti išsimaudyt šventam vandeny, gali sau leist ir kišenes pasituštint, šventas vanduo iš krano nebėga".
Kita idėja buvo išmaldų rinkėjų kursai: kaip atrodyti dar piktesniems, dar labiau nusivylusiems, kad Jelena įmetė vos 20 eurų kupiurą į krepšelį (ši idėja atmesta nes išmaldų rinkėjai jau yra per daug pikti ir nusipelnę tupėti penktame pragaro rate).

Popiežiui kilo daug protingesnė mintis: "Kam kelti kainą, kai galime tiesiog pritraukti daugiau mokėtojų už religiją". Na tikrai, padidinus prieinamumą, galima būtų nuleisti kainas, krikščionybė neatrodytų tokia akiplėšišką, o ir pavyktų grįžti į daugiausiai bobučių turinčios religijos top vienetuką.

Tačiau kaip tai pasiekti? Daugumoje šalių yra tautinių mažumų (pvz r*sai), kurios tiesiog atsisako išmokti vietinės kalbos (pvz r*sai), kad ir kiek dešimtmečių jie ten gyventų (pvz r*sai), tad vienas būdas yra po mišiomis dėti subtirus:

Kitas variantas, supaprastinti lotyniškas mišias, kurios kaip ir tiktų visom tautom, nes visi lygiai (visiškai) nekalba lotyniškai.

Pradiniam variantui paimtas visiem puikiai žinomas vokalinis pratimas -

Ma Me - Mi Mo Mu

Reikšmė tam parinkta tokia:

Malda Meluoja - Mirtis Mokys Mus

Kita reikšmė galėtų būt Mirtis Mums, Močkrušiams)

Pasauliniu mastu jau pradėti treniruoti choraliniai chorai, štai matome tokią jų repeticija, ir galim net patys pasipraktikuoti ateinančiom mišiom:

Taipogi, palengvinti ir žegnojimąsi siekiama pritaikant tuos pačius Ma Me Mi Mo Mu, tai iš

"Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Amen"

Paverčiame į

"Vardan Ma Me ir Mi ir Mo Mu, Amen"