Memetinis anglų-lietuvių kalbos žodynas (I)

Šiuolaikinė internetinė žiniasklaida tapo negyvos kalbos veisykla. Į ją įjunko ir sparčiai dauginasi įvairūs lavonrašiniai su užkrečiamų negyvažodžių įdaru. Asmeniškai, kaip debilas, manau, kad tai galima pakeisti ir zhinos.lt gali būti tasai lietuvybės tąsos sergėtojas, kuriame skleidžiasi ir pražysta mūs kalbos daigai. Vienintelė galimybė išsilaikyti lietuvių kalbai - tatai memetinių atitikmenų esybė mūsų kalboje. „Savas mąstymas yra nusakomas tik sava Kalba“, kaip kartą Yra rašęs vienas žymiausių Lietuvos filosofų, kultūros tyrinėtojų Antanas Maceina.

Memetinis anglų-lietuvių kalbos žodynas (I)
mano natūrali dūšinė būsena, nuotraukoje pavaizduotas Šizočadas.
Memetinis anglų-lietuvių kalbos žodynas (I)

Jei pradedame kalbėti svetima kalba (ar kalbų mišiniu, kaip dabar vyksta), naudotis svetimomis memetinį pasaulį išreiškiančiomis sąvokomis, jau esame pakeliui į pralaimėjimą šioje neregimoje kovoje. Šis laukas kuria mūsų memetinę supratimą, sampratos yra akiniai, per kuriuos matome memezę. Jei akiniai pagaminti kažkur labai toli, vaizdas pro juos atspindės tą sukurtą memezę, kurią tenais įdėjo jų kūrėjai. Iš memukų ir memozės užgimsta memukai ir memukų žodžių, išreikštų sava kalba, neturime. Ir pamažu prasideda priklausomybė nuo „memukų“ sąvokos kūrėjų, su sąvoka atkeliauja ir visa vaizdinių apie pasaulį eilė.

Gaila, kad esame nepajėgūs, nespėjame ir nenorime kurti naujiems reiškiniams naujų žodžių, naujų sąvokų, gyvenimas kinta greičiau nei mūsų kalbininkai mirkčioja ir mikčioja… O gal visgi, pajėgūs? Pristatau Jums, bajorų sūnūs ir dukterys, memetinį lietuviškų naujadarų žodyną (papuls ir kasdienės jaunimo vartosenos žodelių).

art hoe meno paleistuvė/bledė
based grįsta (Based/Based on what? Uhhh?/ Grįsta? Grįsta kuom? Seniuk, nežinau)
bloomer žyduonis (jokių sąsajų su žydija, prašytume)
boomer bumeris (galima taip, nes sąsaja su kalėdų BUMAS)
cringe kringėlis
doomer pasmerktuolis
e-girl el. mergiotė/mergaitė (elektroninė martelė)
facebook veidaknygė/ snukiaknygė
flex apsiliaupsint, vaizduotis, apsimeilikauti, pósėti arba flioksinti - nuo gėlės flioksai (rodyti žydėjimą)
fuckboy pisbernelis (nuoroda į pusbernį)
gamer (gaymer dėl humoristinės remarkos) žaidėjas/ ž a i g ė j a s
hey, vsauce, michael here sveiki, vpadažas, mykolas čionais
it do be like that retkarčiais išties būta tiksliai tep
me and my homies aš ir mano prieteliai 
NPC NŽR/NŽA (ne žaidėjo rolė/asmenybė). 
on God ant Dievuko (Spenelyzai, prisiekiu ant Dievuko)
rave ravėjimas/ ravėti. (Kablyje kaip suskambo širdžiai miela muzika, tiek mergiotės, tiek berniokai klumpakoju ravėjo dūšios derlių; kolektyvinis ravėjimas)
shitpost šūdmala, šikaliojimas
this nigga eating beans šis juočkis kramsnoja pupas
thot tūta/(žiūrėti į pirmą žodžių junginį)
TL;DR PI;N (per ilga; neskaičiau) - nuoroda į visokiausius PIN kodus bei kitka
Vibe/straight vibin vibruoti/ tiesmukai, tiesiog vibruoti. (Tasai vyriokas tiesmukai vibruoja su vėžlazde delnuos)
What's popping kas sprogsta? (Sveiki, mieli TuTuberiai, kas sprogsta?)
YouTube tutubas/ tutubis/ naujadarų gurmanams - tavavamzdis

Pradžiai tiek. „Lietuvių Kalbos žodyno turtingumas ir gramatinės sandaros įvairumas rodo, kad lietuviškasis mąstymas pajėgia nuostabiai plačiu mastu bei giliu laipsniu įsiskverbti į mąstomąjį tikslą ir nusakyti net ir vos suvokiamus, betgi tikrovinius jo ryšių bei santykių atspalvius. Šiuo atžvilgiu Lietuvių Kalba nenusileidžia jokiai kitai Kalbai, kuria būtovės eigoje buvo sukurta ar yra kuriamas aukšto lygio Mąstymas (filosofija). Mūsų Kalba yra atviras kelias į Mūsų Mąstymą (filosofiją). Ar Mes juo eisime, ar pasuksime sustabarėjusiu svetimybių keliu, priklausys nuo Mūsų įžvalgos, kad savas mąstymas yra nusakomas tik sava Kalba.“ (Antanas Maceina).

eglutė skarota, eglutė žalia

Šizočadas atsisveikina, džiaugsmingų Šventų Kalėdų, mieli prieteliai!